Contacto

T  / F 

PROTECCIÓN DE DATOS

Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FUNDACIÓN SALVORA ENTIDADE GALEGA DE APOIO NA TOMA DE DECISIÓNS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE, como responsable do tratamento, tratará os seus datos para dar resposta ás súas solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxestións ou queixas. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, entre outros, segundo se explica na información adicional á súa disposición na sección Política de privacidade.