FINANCIAMENTO

A Fundación presta os seus servizos de forma desinteresada e gratuíta  polo que para poder  levar adiante a súa labor  precisa contar con financiadores que con as súas achegas económicas posibiliten o bó funcionamento da entidade para o cumprimento dos seus fins.  Os  nosos finaciadores  proceden tanto do sector público como do privado.

 • Financiadores do Sector Público: Administración autonómica, provincial e local

 • Convenio de colaboración 2019 / Consellería de Política Social / 77.750,00 €
 • Convenio de colaboración 2020 / Consellería de Política Social / 88.110,00 €
 • Subvención a cargo do 0,7% do IRPF 2020/ Consellería Política Social / 7.843,86 €
 • Convenio de colaboración 2021 / Consellería de Política Social / 120.000€
 • Subvención a cargo do 0,7% DI IRPF 2021 /Consellería de Política Social / 9.504,02€
 • Convenio de colaboración 2022 / Consellería de Política Social / 120.000€

 • Subvención Deputación de Pontevedra 2019 / Cohesión Social / 6.000,00 €
 • Subvención Deputación de Pontevedra 2020/ Cohesión Social / 6.000,00 €
 • Subvención Deputación de Pontevedra 2021 / Cohesión Social / 4.859,15€

 
 
 
 
 • Subvención para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2023 / 3.036,40€

 

Financiadores do Sector Privado:  Persoas físicas e xurídicas

 • Achegas de carácter periódico
 • Achegas puntuais