Participa  connosco na tarefa da protección das persoas con discapacidade intelectual, mellora da súa calidade de vida e integración social.

PODES COLABORAR CA NOSA ENTIDADE

A) Como VOLUNTARIO/A

Participando activamente na misión da Fundación, mediante o establecemento dunha relación persoal, cálida e próxima coa persoa apoiada, contando sempre ca formación apoio e colaboración da Fundación.

Profesional liberal: Aportando teus coñecementos ó cumprimento da misión da entidade.

B) Cunha APORTACIÓN ECONÓMICA

Todos os servizos da Fundación son gratuítos, polo que precisamos de axudas económicas para poder levar adiante a nosa misión: Subvencións, doazons ,…

Calquera aportación, por pequena que sexa, supon unha gran axuda para o desenvolvemento da nosa labor.

Os donativos efectuados gozan da correspondente desgravación fiscal conforme a Lei 49/2002 de rexime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais o mecenazgo.