FINANCIAMENTO

A Fundación presta os seus servizos de forma desinteresada e gratuíta  polo que a poder  levar adiante a súa labor  precisa contar con financiadores que con as súas achegas económicas posibiliten o bó funcionamento da entidade para o cumprimento dos seus fins.  Os  nosos finaciadores  proceden tanto do sector público como do privado.

ESTATUTOS
CONTAS ANUAIS
MEMORIAS
PLAN DE ACTUACIÓN
ESTATUTOS

ESTATUTOS FUNDACIÓN SALVORA

CONTAS ANUAIS

MEMORIAS

PLAN DE ACTUACIÓN

Financiadores do Sector Público: Administración autonómica, provincial e local

  • Convenio de colaboración 2019 / Consellería de Política Social / 77.750,00 €
  • Convenio de colaboración 2020 / Consellería de Política Social / 88.110,00 €
  • Convenio de colaboración 2021 / Consellería de Política Social / 120.000€

  • Subvención Deputación de Pontevedra 2019 / Cohesión Social / 6.000,00 €
  • Subvención Deputación de Pontevedra 2020/ Cohesión Social / 6.000,00 €
  • Subvención Deputación de Pontevedra 2021 / Cohesión Social / 4.859,15€
  • Subvención a cargo do 0,7% do IRPF / Consellería Política Social / 7.843,86 €
  • Subvencion a cargo do 0,7% DI IRPF 2021 /Consellería de Política Social / 9.504,02€