COLABORA CA NOSA MISIÓN! : Contacta connosco

Proceso alternativo:

B) Cunha APORTACIÓN ECONÓMICA

Podes colaborar ca nosa entidade

 Aportando teus coñecementos ó cumprimento da misión da entidade.

 

¨ Todos os servizos da Fundación son gratuítos, polo que precisamos de axudas económicas para poder levar adiante a nosa misión: Subvencións, doazons ,...

¨ Calquera aportación, por pequena que sexa, supon unha gran axuda para o desenvolvemento da nosa labor.

Proceso alternativo:

Os donativos efectuados gozan da correspondente desgravación fiscal conforme a Lei 49/2002 de rexime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais o mecenazgo

Profesional liberal:

 

Voluntario Tutelar:

Participando activamente na misión da Fundación, mediante o establecemento dunha relación persoal, cálida e próxima co tutelado asignado de mútuo acordo, contando sempre ca formación apoio e colaboración da Fundación.

 

A) Como VOLUNTARIO

Participa  connosco na tarefa da protección das persoas con discapacidade intelectual, mellora da súa calidade de vida e integración social.

Marqués de Valladares nº 14, 1º - of.9   ( 36201 - Vigo)                             Tlf/Fax: 986 228 074                                   salvora@fundacionsalvora.org

Logo salvora

QUÉN SOMOS?      QUÉ FACEMOS?      TRANSPARENCIA      COLABORA

      FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA