Proceso alternativo:

FINANCIAMENTO

· Convenio de colaboración  2019 / Consellería de Política Social /77.750,00 €

· Convenio de colaboración  2020 / Consellería de Política Social / 88.110,00 €

 

· Achegas de carácter periódico

· Achegas puntuais

  

Financiadores do Sector Privado:  Persoas físicas e xurídicas 

Financiadores do Sector Público : Administración autonómica, provincial e local

A Fundación presta os seus servizos de forma desinteresada e gratuíta  polo que a poder  levar adiante a súa labor  precisa contar con financiadores que con as súas achegas económicas posibiliten o bó funcionamento da entidade para o cumprimento dos seus fins.  Os  nosos finaciadores  proceden tanto do sector público como do privado. 

 

 

· Subvención Deputación de Pontevedra 2019 / Cohesión Social / 6.000,00 €

 · Subvención Deputación de Pontevedra 2020/ Cohesión Social /  6.000,00 €

   

      FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA

Logo salvora

QUÉN SOMOS?      QUÉ FACEMOS?      TRANSPARENCIA      COLABORA

· Subvención a cargo do 0,7% do IRPF /Consellería Política Social/ 7.843,86 €